DMARQ in de media

1 September 2009

Steeds vaker wordt de naam van DMARQ in één adem genoemd met superlatieven die grenzen aan het bovennatuurlijke. Een hoog niveau van afwerking en puurheid in het materiaalgebruik. Dit komt naar voren in een onlangs opgeleverd totaal project waar landelijk en chique in elkaar overgevloeid zijn. Wij hebben ervoor gekozen dit project te publiceren omdat duidelijk te zien is dat perfectie en hoogwaardig afwerkingsniveau tot een van de belangrijkste maatstaven van DMARQ behoort. Klik hier, 2009-09 excellent, voor het artikel.

Back to overview